אפליקציית Slide-to-Talk לאנדרואיד

אינטרקום / מכשיר קשר

הסכם רישיון למשתמש קצה

בתוקף מאז 12 בספטמבר 2020

מבוא

היישום Slide2Talk (היישום) שנוצר על ידי Slide2Talk Co., מופץ ללא תשלום כיישום Freemium עם תכונות נוספות בתשלום. המטרה העיקרית של היישום היא העברת הודעות שמע קוליות בין משתמשי היישום באמצעות רשתות WiFi ואינטרנט.

אנא קרא בעיון את הסכם הרישיון (ההסכם) לפני הורדת היישום, התקנתו או שימוש בו.

על ידי הורדה, התקנה או שימוש באפליקציה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות של הסכם זה ו מדיניות הפרטיות של היישום.

אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אל תוריד, תתקין או תשתמש ביישום.

רישיון

Slide2Talk Co. מעניקה לך רישיון מוגבל להורדה, התקנה ושימוש ביישום אך ורק למטרות האישיות או המסחריות שלך אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה. הרישיון ניתן לביטול, אינו בלעדי ואינו ניתן להעברה.

מגבלות

אתה מסכים שלא, ולא תאפשר לאחרים:

  1. רישוי, מכירה, השכרה, הקצאה, הפצה, העברה, אירוח, מיקור חוץ או חשיפת היישום;
  2. מהנדס לאחור, לפרק, לנסות להפיק את קוד המקור של פרוטוקולי היישום או התחבורה המשמשים את היישום או לפענוחם;
  3. לבצע עבודות שינוי, עיבוד, שיפור, שיפור, תרגום או נגזרות;
  4. להפר כל חוקים, כללים ותקנות החלים בקשר לגישה שלך או לשימוש ביישום.

שינויים ביישום

Slide2Talk Co. שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את היישום או כל שירות אליו הוא מתחבר, עם או בלי הודעה וללא אחריות כלפיך.

אַחֲרָיוּת

הבקשה ניתנת ללא עלות כבקשת Freemium על בסיס "כמות שהיא". ככזה Slide2Talk Co. מסיר את כל האחריות לגבי היישום במידה המלאה בחוק. ככל שקיימת אחריות כלשהי על פי החוק שלא ניתן להתנער ממנה, Slide2Talk Co. תהיה האחראית הבלעדית לאחריות כזו.

הגבלת אחריות

בשום פנים ואופן לא תהיה Slide2Talk Co. אחראית לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד או מופתי הנובע או בקשר לגישתך או לשימושך או לחוסר יכולתך לגשת ליישום או להשתמש בו ולכל תוכן או שירותים של צד שלישי כלשהו. בין אם ניתן היה לצפות לנזקים כאלה ובין אם לאו. בין אם נודע ל- Slide2Talk Co. על האפשרות לנזקים כאלה ובין אם לאו.

תקופה וסיום

הסכם זה יישאר בתוקף עד לסיומו על ידיך או Slide2Talk Co.

Slide2Talk Co. רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ובכל סיבה שהיא או ללא סיבה, להשעות או לסיים הסכם זה עם או בלי הודעה מוקדמת.

הסכם זה יסתיים באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת מ- Slide2Talk Co., במקרה שלא תציית לאף הוראה בהסכם זה. אתה יכול גם לסיים הסכם זה על ידי מחיקת היישום וכל העותקים שלו מהמכשירים הניידים שלך.

עם סיום הסכם זה, תפסיק את כל השימוש ביישום ותמחק את כל העותקים של היישום מהמכשירים הניידים שלך.

הפרדה

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או לא חוקית, הוראה כזו תשתנה ותתפרש בכדי להשיג את יעדי ההוראה כאמור במידת האפשר לפי החוק החל, וההוראות האחרות ימשיכו במלוא עוצמתן.

שינויים בהסכם זה

Slide2Talk Co. שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף הסכם זה בכל עת. אם התיקון מהותי אנו נספק התראה של 30 יום לפחות לפני שתנאי חדש ייכנס לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

צור קשר

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע להסכם זה, תוכל ליצור איתנו קשר בדוא"ל support@slide2talk.app.