แอพ Slide-to-Talk สำหรับ Android

WiFi อินเตอร์คอม / เครื่องส่งรับวิทยุไร้สาย

ผู้ใช้และกลุ่ม

หน้าจอทั่วไปของกลุ่ม

ใน Slide2Talk การสนทนาระหว่างผู้ใช้จะอยู่ในกลุ่มปิด/ส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยกับบุคคลที่รู้จักเท่านั้น

คุณสามารถสร้างกลุ่มสำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณ กลุ่มอื่นสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ กลุ่มอื่นสำหรับเพื่อนของคุณ และอื่นๆ

ผู้ใช้แต่ละคนระบุชื่อของตนซึ่งผู้ใช้กลุ่มอื่นสามารถมองเห็นได้

ข้อความเสียงสามารถส่งไปยังผู้ใช้ออนไลน์ทุกคนในกลุ่มได้พร้อมๆ กัน รวมถึงส่งถึงผู้ใช้แต่ละคนเป็นการส่วนตัว