แอพ Slide-to-Talk สำหรับ Android

WiFi อินเตอร์คอม / เครื่องส่งรับวิทยุไร้สาย

วิธีส่งข้อความเสียง

ส่งข้อความเสียงถึงผู้ใช้ออนไลน์ทุกคน

ในการส่งข้อความ:

  • แตะนิ้วของคุณบนไอคอนสีเขียวพร้อมไมโครโฟน – วงกลมสีขาวจะปรากฏขึ้น
  • เลื่อนนิ้วของคุณออกจากวงกลม หลังจากเสียงบี๊บ คุณสามารถเริ่มพูดได้ – วงกลมจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และข้อความของคุณจะเริ่มส่งผ่านเครือข่ายทันที
  • ในการส่งให้เสร็จสมบูรณ์ เพียงแค่ปล่อยนิ้วของคุณ

คุณไม่สามารถเริ่มบันทึกและส่งสัญญาณเสียงในขณะที่กำลังเล่นข้อความขาเข้าจากผู้ใช้รายอื่น