แอพ Slide-to-Talk สำหรับ Android

WiFi อินเตอร์คอม / เครื่องส่งรับวิทยุไร้สาย

เครือข่ายในบ้าน

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเครือข่ายในบ้าน

เครือข่าย WiFi ในบ้านใน Slide2Talk คือเครือข่ายที่คุณสะดวกที่จะฟังข้อความขาเข้าผ่านสปีกเกอร์โฟน คุณสามารถตั้งค่ารายการเครือข่ายในบ้านสำหรับแต่ละกลุ่มแยกกันได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการเปิดใช้งานกลุ่มหรือแสดงหน้าจอคำตอบด่วนได้อย่างสะดวกเมื่อคุณอยู่ในเครือข่ายในบ้าน