Android için Slide-to-Talk Uygulaması

WiFi telsiz / WiFi dahili telefon sistemi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini

12 Eylül 2020’da yürürlüğe girmiştir

Giriş

Slide2Talk Co tarafından yaratılan uygulama Slide2Talk (Uygulama), ek ücretli özelliklere sahip bir Freemium uygulama olarak ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Uygulamanın temel amacı, Uygulama kullanıcıları arasında WiFi ağları ve İnternet üzerinden sesli sesli mesajların iletilmesidir.

Lütfen Uygulamayı indirmeden, kurmadan veya kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (Sözleşme) dikkatlice okuyun.

Uygulamayı indirerek, kurarak veya kullanarak, bu Sözleşmenin ve Uygulamanın Gizlilik Politikasının şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, Uygulamayı indirmeyin, kurmayın veya kullanmayın.

Lisans

Slide2Talk Co., yalnızca bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak yalnızca kişisel veya ticari amaçlarla Uygulamayı indirmek, yüklemek ve kullanmak için iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans verir.

Kısıtlamalar

Yapmamayı kabul ettin:

  1. Uygulamaya lisanslamak, satmak, kiralamak, devretmek, dağıtmak, iletmek, barındırmak, dış kaynak kullanmak veya ifşa etmek;
  2. Uygulamanın veya Uygulama tarafından kullanılan tüm taşıma protokollerinin kaynak kodunu türetme, kod çözme, sökme, kaynak kodunu türetme veya şifre çözme;
  3. Uygulamadan değişiklik yapma, uyarlama, iyileştirme, geliştirme, çeviri veya türev çalışmaları yapmak;
  4. Uygulamaya erişiminiz veya kullanımınızla ilgili olarak geçerli tüm yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek için.

Uygulamadaki Değişiklikler

Slide2Talk Co., Başvuruyu veya bağlı olduğu, önceden bildirmeksizin veya size bildirmeksizin veya sorumluluğunuz olmadan herhangi bir hizmeti geçici veya kalıcı olarak değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Garanti

Başvuru, "olduğu gibi" esas alınarak Freemium uygulaması olarak ücretsiz olarak sunulmaktadır. Slide2Talk Co., Başvuru ile ilgili tüm garantileri yasaların izin verdiği ölçüde tamamen reddeder. Yasal olarak herhangi bir garantinin reddedilemeyeceği ölçüde, Slide2Talk Co. bu garantiden tek başına sorumludur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir koşul altında Slide2Talk Co., Uygulamaya ve üçüncü şahısların içeriğine veya hizmetlerine erişme veya bunları kullanmama veya kullanmama veya bunları kullanmamanız veya kullanmamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı hiçbir dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak ortaya çıkan özel veya örnek zararlardan sorumlu tutulamaz. Zararın öngörülebilir olup olmadığı ve Slide2Talk Co.'nun bu tür zararların olasılığı konusunda tavsiye edilip edilmediği.

Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, Slide2Talk Co. veya sizin tarafınızdan sonlandırılana kadar yürürlükte kalacaktır.

Slide2Talk Co., tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden ötürü, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.

Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda, Slide2Talk Co.'dan önceden haber vermeksizin derhal sona erecektir. Bu Sözleşmeyi, Uygulamayı ve tüm kopyalarını mobil cihazlarınızdan silerek de sona erdirebilirsiniz.

Bu Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, Uygulamanın tüm kullanımlarını durduracak ve Uygulamanın tüm kopyalarını mobil cihazlarınızdan sileceksiniz.

Bölünebilirlik

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olması durumunda, bu hükmün bu hükmün amaçlarını uygulanabilir yasaya göre mümkün olan en yüksek düzeyde yerine getirmesi için değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Slide2Talk Co., tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyonun önemli olması durumunda, yürürlüğe giren yeni şartlardan en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Maddi bir değişimi neyin oluşturduğu tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlenir.

Bizimle iletişime geçin

Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, support@slide2talk.app adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.